Usługi

Księgowość

Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego

Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT

Rozliczanie podatku od towarów i usług oraz sporządzanie i wysyłanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia

Ustalanie wysokości należnego podatku dochodowego oraz sporządzanie informacji o wysokości osiągniętego dochodu/straty

Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

Reprezentacja przed urzędami skarbowymi

Pomoc przy rejestracji nowo zakładanej działalności gospodarczej, wybór odpowiedniej formy prawnej oraz formy opodatkowania

Kadry i Płace

Zaświadczenia

Prowadzenie akt osobowych

PIT11

Sporządzanie miesięcznych rozliczeń pracowniczych, list płac, zus

Reprezentacja przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Sporządzanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników